هوشمندسازی مدارس

امروز آثار مثبت پیشرفت تکنولوژی را به وضوح می توانیم در اغلب جوانب زندگی مشاهده کنیم، اما با این حال برخی از مجموعه ها همچنان با روش‌های سنتی به فعالیت خود ادامه داده از این رو متحمل هزینه‌های بسیار زیاد غیرضروری مالی و زمانی می شوند.
یکی از این مجموعه، سیستم آموزش و پرورش و در خط مقدم آن مدارس می باشند. دیجی تا یک سامانه یکپارچه مدیریت مدرسه است؛ نرم افزاری که به منظور هوشمند سازی تمامی وظایف و خدمات ارائه شده در محیط های آموزشی و تسهیل امور جاری مدارس پیاده سازی شده است. دیجی تا در تلاش است با بهره گیری از مشاوران عالی آموزشی و فناوری‌های نوین در جهت تحقق اهداف آموزشی و ایجاد بستری مناسب برای تعامل و ارتباط موثر والدین، دانش آموزان و مدارس گامی موثر و روبه جلو بردارد.