تمدید مهلت دریافت مدارک مناقصه شماره 5015ـ1ـ99م با موضوع طراحی و پیاده سازی « پلت فرم بازدید میدانی و تکمیل پرسشنامه معاونت رفاه اجتماعی»

با عنایت به شرایط ویژه ناشی از شیوع ویروس کرونا و محدودیت های اجرایی به وجود آمده، مهلت دریافت اسناد و مدارک و پیشنهادات جهت شرکت در مناقصه ( پروژه ی طراحی و پیاده سازی پلت فرم بازدید میدانی و تکمیل پرسشنامه ی معاونت رفاه اجتماعی) تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه 20ـ09ـ99 تمدید گردید.…

ادامه مطلب
5001/1/99 م آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 99/1/5001 م

مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع طراحی و پیاده سازی سامانه خدمات رفاهی زنان سرپرست خانوار اطلاعیه تکمیلی: با توجه به مصوبه کمیسیون معاملات مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 16 روز چهارشنبه 19 شهریور 1399 تمدید شد.

ادامه مطلب