باشگاه مشتریان سازمان تأمین اجتماعی با همکاری این سازمان، شرکت رایتل و بانک رفاه کارگران شروع به کار کرد و این طرح به صورت پایلوت در استان فارس آغاز شده و در آینده نزدیک در سراسر کشور گسترش خواهد یافت. در این طرح شرکت اطلاع رسان رایتل به عنوان مجری طرح انتخاب شده و کلیه عملیات اجرایی و مدیریتی طرح توسط این شرکت انجام می شود.
بازنشتگان محترم تامین اجتماعی می توانند برای عضویت در طرح و بهره بردن از اعتبار خرید به آدرس https://club.tamin.ir مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.